در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید:

در خرید با مشکل روبرو شده اید؟

آماده پاسخگویی هستیم

تماس با پشتیبانی


ایمیل: support@tazminapp.com

تلفن: داخلی ۱

۰۲۱-۴۴۶۶۵۱۷۹
۰۲۱-۴۴۶۴۲۳۰۹

Telegram:@TazminAppSupport

پشتیبانی خریداران

  • شماره سفارش و یا شماره سبد
  • لطفا برای ما چالش و یا سوال خود را بنویسید.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

در فروش با مشکل روبرو شده اید؟

آماده پاسخگویی هستیم

تماس با پشتیبانی


ایمیل: support@tazminapp.com
تلفن: داخلی ۲
۰۲۱-۴۴۶۶۵۱۷۹
۰۲۱-۴۴۶۴۲۳۰۹

پشتیبانی فروشندگان

  • لطفا برای ما چالش و یا سوال خود را بنویسید.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

اگر پرسش و یا ابهامی دارید همواره آماده پاسخگویی هستیم.

تماس با پشتیبانی


ایمیل: support@tazminapp.com
تلفن: داخلی ۴

۰۲۱-۴۴۶۶۵۱۷۹
۰۲۱-۴۴۶۴۲۳۰۹

پشتیبانی تامین کنندگان

  • لطفا برای ما چالش و یا سوال خود را بنویسید.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.